Kleinfontein Gemeenskapsnuus

Soek

Die Kleinfontein Gemeenskapsnuus oftewel die Leivoor is 'n maandelikse publikasie wat handel oor die doen en late van Kleinfontein. Dit is meer gemik op inwoners van die kultuurdorp, en vertel van alles en nog wat, die perfekte publikasie indien u wil weet watter dae hou ons vakansie, en waneer vier ons geloftefees.

https://us5.admin.mailchimp.com/reports/summary?id=1626517