Akte van Oprigting

Soek

Die Akte van Oprigting soos goedgekeur deur 'n meerderheid van lede op die kan in PDF formaat hieronder beskou en afgelaai word.

Akte van oprigting

NS: Bostaande dokument is nog die by die betrokke owerhede geregistreer nie en is as sodanig onderworpe aan wysiging.