Bankwese

Soek

KSK Finansiële Koöperatief Beperk (KSK) is ‘n depositonemende finansiële instelling wat besit word deur sy aandeelhouers (Afrikaners wat hulle vereenselwig met die missie van die Kultuurdorp van Kleinfontein en Afrikaner selfbeskikking).

KSK is geregistreer by en word gereguleer deur die Koöperatiewe Banke Ontwikkelingsagentskap en word bestuur deur gekwalifiseerde en kundige personeel met dekades se ervaring in die bankwese wat self ook lid is en dieselfde strewe deel.

Dit is vir ons belangrik dat daar ‘n ekonomie ontwikkel wat gebou is rondom en vir die Afrikaner Volk en hieraan wil ons met ywer deelneem. KSK neem deposito’s van sy lede teen ‘n uitstekende rentekoers om sodoende die Afrikaner se fondse onder die beheer van volksvreemde instansies uit te neem en tot voordeel van ons eie mense aan te wend.

Befondsing van projekte en strukture wat die Afrikaner ter wille is, is altyd ‘n probleem. ‘n Sterk en gesonde finansiële instelling is ‘n uitmuntende voertuig om sulke befondsing moontlik te maak. KSK is so ‘n organisasie.

KSK bied ook lenings aan volksgenote wat hulself op Kleinfontein wil vestig en hul eiendomme wil financier, en bied ook ‘n gratis diens aan sy lede met die opstel en veilige bewaring van Testamente en die bereddering daarvan teen afslag koerse.

KSK is jou sleutel tot welverdiende groei!

KBK