Tuis

Soek

./images/banners/arbeid.jpg

Vakante Pos: Algemene - Skoonmaker

Aansoeke word ingewag vir die pos van ‘n Algemene skoonmaker by Kleinfontein Sorgsentrum

Die aansoeker moet:

 • Die Visie en Misie van Kleinfontein Aandeleblok (Edms) Bpk onderskryf.
 • In besit wees van geldige verblyfreg ingeval u in Kleinfontein gaan woon.
 • In besit wees van geldige werkreg ingeval u buite Kleinfontein gaan woon.
 • Pligsgetrou wees en by die rooster hou soos geskeduleer.
 • Bereid wees om indien nodig ekstra (oortyd) te werk.
 • Pligte:
 • Deeglike skoonmaak en netheid handhaaf in die sentrum sowel as die wassery kamer.
 • Was, droog, stryk en wegpak van Inwoner klerasie, handdoeke en linne.
 • Wegpak van Sorgsentrum linne en handdoeke in die linnekamer. Ook die wat vanaf die washuis terug ontvang word.
 • Netheid in die linnekamer handhaaf.
 • Weeg en bevestig van gewig van linne wat uitgestuur word na die washuis.
 • Assisteer met die skoonmaak van die Sorgsentrum soos op die skoonmaakrooster aangedui is.
 • Sentrum gordyne en ander linne moet nagegaan en gewas word soos nodig.

Afsluitingsdatum: 24 November 2022

Aansoekvorms vergesel met CV’s moet by die Sorgsentrum ingehandig word.

Navrae kan gedoen word by: 012 943 4965 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AANVAAR ASB DAT U AANSOEK ONSUKSESVOL WAS INDIEN U 14 DAE NA SLUITINGSDATUM GEEN KORRESPONDENSIE ONTVANG HET NIE