VINNIGE EIENDOMSOEKTOG

 

 

Tipe Eiendom


Area

Aantal Slaapkamers

 

VOORNEMENDE KOPERS - KOOP OF VERKOOP

– ONS LOOP DIE PAD SAAM MET U -

Irene Groenewald van Irene Groenewald Eiendomme is al langer as 26 jaar in die eiendomsbedryf. Kom kuier gerus by haar kom vind uit hoekom Kleinfontein aan jou geleenthede bied wat jy nêrens anders kan kry nie!

Kontakbesonderhede:
Irene Groenewald
012 802 1441
083 228 8572
irene@kleinfontein.net

Kleinfontein bied die volgende aan ‘n voornemende koper

• ‘n Geskiedkundige terrein.
• ‘n Aangename klimaat.
• Natuurskoon.
• ‘n Plek waar Afrikanervolksgenote hulle kultuur in al sy fasette sonder inmenging kan uitleef.
• Geleentheid om as afgetredene sinvol en nuttig besig te bly en jou ervaring en kundigheid beskikbaar te stel aan jou eie gemeenskap, tot jou eie voordeel.
• ‘n Plek waar jou stem nog tel.
• ‘n Plek waar jy nog seggenskap het oor jou belange en jy dit saam met ander kan beskerm.
• ‘n Plek waarvan die ligging sodanig is, dat jy binne bereik is van alles wat ‘n stad jou kan bied, sonder dat die stad vir jou ‘n bedreiging is.
• Jy kan altyd terugkeer na die rustige plaasatmosfeer wat Kleinfontein jou bied.
• Veiligheid wat dit moontlik maak dat bejaardes en kinders onbesorgd enige tyd en enige plek kan stap en kinders onbedreigd in die strate kan speel.
• Die hele Kleinfontein is ‘n bewarea, waar hase, tarentale, kiewiete, dikkoppies en selfs duikers en vele groter boksoorte wat hier gevestig is, tussen die huise rondbeweeg.

Kleinfontein is ‘n veilige beleggingsmoontlikheid met die oog op die toekoms

Die feit dat slegs volksgenote hier woon en werk en dat die toegang deur volksgenote beheer word, bring mee dat Kleinfontein veiliger is as enige sogenaamde sekuriteiskompleks elders.

Daar is geen soortgelyke ontwikkeling in die geskiedenis van die Boerevolk wat volledig deur volkseie arbeid daargestel is nie.

Kleinfontein is gevestig in ‘n Koöperasie omdat dit ‘n ondernemingsvorm is wat jou wetlik toelaat om jou lede te keur.

Kleinfontein voorsien self alle dienste soos water en riolering, paaie, terreinontwikkeling en kragverspreiding en is dus nie afhanklik van enige plaaslike owerheid vir dienste en fondse nie.

Ons gemeenskap bestaan uit mense met dryfkrag en waagmoed wat bereid is om stroomop te swem.

Soos enige groot ontwikkeling hang die toekoms van Kleinfontein af van die wil en vasberadenheid van sy beleggers om daarvan ‘n sukses te maak.

Herverkoop van Belang

U kan u Belang vir u eie wins verkoop. Wanneer u ‘n belang in Kleinfontein wil verkoop, moet u met die bemarker van Kleinfontein, wat deur die Direksie aangewys is, skakel, sodat ‘n gekeurde koper gevind kan word. Dit is in almal se belang op Kleinfontein dat die Direksie die verantwoordelikheid neem om belangstellende kopers te keur. U moet met die bemarker onderhandel, tydens die verkoop van u belang. ‘n Administrasiefooi is in alle gevalle by ‘n herverkoop betaalbaar. Die verkoper bly egter aanspreeklik vir alle uitstaande fooie en oordrag sal nie geskied voordat die uitstaande heffings, administrasiefooi en die interne kaart- en transportfooi betaal is nie.

Indien u self ‘n voornemende koper wil voorstel, is u welkom. Die administrasie van die transaksie moet egter steeds deur ‘n bemarker hanteer word, U mag net deur Radio Pretoria en ander volkseie media adverteer. Die betrokke medium en u advertensie moet egter deur die Uitvoerende Komiee of Direksie goedgekeur word.

Advertering na buite

Geen advertering van ‘n aandeelbelang in Kleinfontein of enige ander advertensie wat ongewenste belangstelling op Kleinfontein kan trek, sy dit in geskrewe media, advertensieborde, ander radiostasie as Radio Pretoria, die Internet, of watter ander medium ookal, mag gedoen word sonder die skriftelike toestemming van die Direksie nie.

Finansiering

Finansiering geskied deur ons eie Kleinfontein Spaar en Krediet Kooperasie (KSKK). Keuring Elke voornemende koper moet gekeur word. Keuringsdokumentasie sluit die volgende in:

Aansoekvorm vir lidmaatskap [as PDF - Aansoek nuwe lid dok Bld 1 en Bld 2]
Persoonlike inligting [as PDF – bylaag C]
Geskilbeslegtingvorm [as PDF – Geskilbeslegtingdok]
Interne Reëls [as PDF – Interne Reëls dok]