HEFFINGS / TARIEWE 

Omdat die ontstaan van Kleinfontein  deur die stigting  van ‘n koöperasie  gebeur het is die konvensionele ontwikkelaarsrol vakant.

Slegs ‘n klein gedeelte van  inkomste uit erfverkope kan aangewend word vir noodsaaklike infrastruktuur. Oorblywende infrastruktuur word met tyd bygevoeg en sal grotendeels gefinansier word uit heffings.

 

Maart 2012 maandelikse tariewe ter illustrasie:

Kleinfontein dorp

Bedryfsheffing   : R467
Grondwaterheffing : R46
Adminheffing : R41
Rioolheffing : R59
Water diensheffing : R14.50
Water netwerkheffing : R112.90
Krag diensheffing : R12.10
Krag netwerkheffing : R133.95
Rente formalisering : R11.5

Totaal                                                        : R 897.95       Sekuriteitsheffing R164

 

Kleinfontein Hoewe

Bedryfsheffing   : R467
Grondwaterheffing : R46
Adminheffing : R41
Rioolheffing : R59
Water diensheffing : R14.50
Water netwerkheffing : R112.90
Eskom diensheffing : ESKOM
Rente formalisering : R11.5

Totaal                                                        : R 751.9        Sekuriteitsheffing R164

Dagbreek woonwapark

Bedryfsheffing   : R330
Grondwaterheffing : R46
Adminheffing : R41
Rioolheffing : R59
Water diensheffing : R14.50
Water netwerkheffing : R112.90
Krag diensheffing : R12.10
Krag netwerkheffing : R133.95
Rente formalisering : R11.5

Totaal                                               : R 760.95        Sekuriteitsheffing R 51

 

Omdat daar verskillende ontwikkelings binne Kleinfontein bestaan wissel heffings en tariewe. As voorbeeld is daar ‘n ander tarief vir Aftreeeenhede  en Kleinfontein hoewes.

Sekuriteit

Maandelikse heffing ten opsigte van sekuriteit beloop R164, in dagbreek woonwapark is die egter R51

Water

Waterverskaffing word deur die Kooperasie behartig en is daarom uiters bekostigbaar.

Die Augustus 2011 waterpyse  op die landelike hoewes was R3.85 en in die Nedersetting  R5.12 per kiloliter verbruik. Na die eerste Kiloliter verbruik is daar 'n glyskaal van toepassing.

Elektrisiteit

Geen wins  word deur die koöpearsie gemaak op die verskaffing van elektrisiteit nie.

Rekeninge ontvang deur Eskom insluitende  hull heffings soos “community levy” en “demand charge” word bloot deur die aantal verkoopbare Kw/h  gedeel om by ‘n tarief uit te kom. Op versoek van Nersa is n vaste koste heffing geimplementeer.

Pryse per kilowatt wissel derhalwe baie   en het reeds in 2011 tussen R1.41 en R1.71 gefluktueer.