cheap nfl jerseys outlet cheap jerseys from china real cheap jordans cheap jerseys for sale cheap jerseys wholesale nfl jerseys

INFRASTRUKTUUR

Kleinfontein is geseënd met baie natuurlike hulpbronne wat benut kan word: Water, son en wind.

Water

Nie alleen is Kleinfontein geleë in `n hoe reënval gebied nie , maar dit beskik oor ryk ondergrondse waterbronne wat op verskeie plekke as fonteine uitborrel. Die hoof fontein is so standhoudend dat daar tekens langs die fontein is van vroeëre nedersettings sover terug as 10 000 jaar gelede. Die Koöperasie ontgin en versprei water na alle huise en geboue op Kleinfontein. Die fontein , wat die lekkerste water het, vorm die hoofbron en word aangevul met water vanaf 4 ander sterk boorgate. Verder beskik Kleinfontein oor 8 reservoirs om spits verbruike te balanseer.

Elektrisiteit

Grootmaat elektrisiteit word deur die Kooperasie (KBK) aangekoop vanaf Eskom en deur KBK versprei na alle huise en geboue op die nedersetting en die wildpark. Hoewe eienaars doen self aansoek vir `n elektriese aansluiting vanaf Eskom. Talle eienaars het reeds sonpanele geinstalleer op hulle dakke om hulle elektriesiteits rekeninge te verklein.

Riolering

Die grootste gedeelte van Kleinfontein word tans nog bedien deur septiese tenks en sypel slote. KBK is egter in die proses om `n rioolnetwerk en riool suiweringswerke te installeer vir die digter bewoonde nedersetting. Dit word gedoen vir ekologiese redes om ons ondergrondse waterbronne te beskerm.

Stormwater Dreinering

Stormwater dreinering word meestal gehanteer met oop grondkanale ,sy afkeerslote en vlak driwwe met pyp dreinering in uitsonderlike gevalle. Paaie Behalwe vir ongeveer `n half kilometer van ingangspad, is alle paaie tans nog grondpaaie. Die grondpaaie word egter gereeld geskraap en goed in stand gehou deur KBK se eie paaie span. Op die lang termyn en afhanklik van inkomstes, word egter beplan om alle hoof paaie te plavei of van `n stofwerende oppervlakte te voorsien.

Omheining

Die nedersetting en wildpark is reeds volledig omhein met `n 2.4m hoë wildwerende heining en die voltooiing van die omheining op die hoewes is in proses.